Wyniki wyszukiwania dla: BIOCYDY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BIOCYDY

Wyniki wyszukiwania dla: BIOCYDY

 • Risk assessment of biocides in roof paint. Part 1

  Publikacja

  - ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH - 2008

  Szereg pokryć dachowych, jak farby dachowe, zawiera w swoim składzie biocydy. Dotychczas nie wiadomo do jakiego stopnia biocydy wymywane są z farb dachowych, a ponadto jakie ich stężenie może występować w systemach zbierających wodę deszczową. Zbadano podatność na wymywanie biocydów z różnych niemieckich farb dachowych oraz oszacowano ich stężenie w zebranej wodzie deszczowej

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Organotin compounds in marine sediments

  Związki cynoorganiczne są szeroko wykorzystywane w różnych sektorach gospodarki. Farby zawierające czynniki przeciwporostowe (biocydy), były wykorzystywane w ochronie przeciwkorozyjnej kadłubów statków i okrętów, są głównym źródłem emisji trójbutylo- i trójfenylocyny do środowiska morskiego.Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadziła w roku 2001 powszechny zakaz stosowania tych związków jako biocydów w powłokach malarskich....

 • Zużyty płyn wiertniczy - odpad czy ściek?

  Płuczka wiertnicza wywiera znaczący wpływ na wszystkie operacje podczas procesu technologicznego jakim jest wiercenie górotworu. Odpowiedni skład płuczki wpływa na ilość jak i jakość pozyskiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, dlatego powinien spełniać zadania mające związek z jego określonymi właściwościami. Jednym z najważniejszych zadań płuczki jest oczyszczanie dna otworu ze zwiercin, a następnie ich transport na powierzchnie...

 • Przemysłowe Syntezy Związków Organicznych wykład i projekt

  Kursy Online

  Tematy Kursu 1. Powtórzenie – Alkany, halogenki alkilu, związki metaloorganiczne. 2. Powtórzenie – Alkeny, alkiny, dieny, węglowodory aromatyczne. 3. Fenole, alkohole, związki karbonylowe, reakcje kondensacji. 4. Powtórzenie – Kwasy karboksylowe i ich pochodne, maloniany, aminy, 5. Środki powierzchniowoczynne 6. Niesteroidowe leki przeciwzapalne. 7. Ochrona Drewna - Biocydy 8. Czynniki chłodnicze, fluoroalkany, paliwa. 9. Substraty...

 • Wpływ biocydu na właściwości przeciwkorozyjne preparatu stosowanego do korekcji wody w przemysłowych układach chłodzenia

  Stosowanie biocydów w układach chłodzenia jest konieczne ze względu na zapobieganie powstawaniu biofilmu i zarazem występowania niepożądanego zjawiska biokorozji.Praca obejmuje wyniki badań korozyjnych, grawimetrycznych, potencjodynanicznych oraz polaryzacji cyklicznej roztworu preparatów BIOFOSFOMAR, bedacego wielofunkcyjnym środkiem przeznaczonym do uzdatniania wody w układach chłodzenia

 • Glukozynolany: znaczenie i metody oznaczania

  Warzywa krzyżowe wzbudzają zainteresowanie badaczy jako potencjalne źródło substancji mogących znaleźć zastosowanie w profilaktyce chorób nowotworowych. Przeciwrakotwórcze właściwości tych roślin wiązane są z obecnością glukozynolanów i produktów ich rozkładu, tj. izotiocyjanianów i indoli, które wykazują wiele aktywności biologicznych istotnych z punktu widzenia chemoprewencji nowotworów. Wspomniane związki mają również aktywność...

 • Wpływ rodzaju czynnika antyporostowego na skuteczność powłoki przeciwporostowej

  W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu biocydu organicznego pirytionu cynku(sól cynkowa 2-tiono-1-hydroksy pirydyny) oraz biocydu nieorganicznego (tlenku miedzi I) na właściwości przeciwporostowe farb akrylowych. Przeprowadzono badania mikroskopowe powierzczni farb przed jak i po 6-cio miesięcznej ekspozycji w wodzie morskiej. Analiza obrazów pozwala stwierdzić, iż zastosowanie biocydu organicznego bądź...