Zużyty płyn wiertniczy - odpad czy ściek? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zużyty płyn wiertniczy - odpad czy ściek?

Abstrakt

Płuczka wiertnicza wywiera znaczący wpływ na wszystkie operacje podczas procesu technologicznego jakim jest wiercenie górotworu. Odpowiedni skład płuczki wpływa na ilość jak i jakość pozyskiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, dlatego powinien spełniać zadania mające związek z jego określonymi właściwościami. Jednym z najważniejszych zadań płuczki jest oczyszczanie dna otworu ze zwiercin, a następnie ich transport na powierzchnie [1]. Skład i rodzaj płuczki wiertniczej rózni się w zależności od rodzaju przewiercanych skał, stosowanej metody wiercenia, a także typu urządzeń wiertniczych. Płuczki zawierają składniki mineralne, nieorganiczne związki chemiczne, syntetyczne związki organiczne oraz produkty odpadowe z procesów przemysłowych [2,3]. Płuczki wiertnicze ogólnie można podzielić na: wodne, olejowe i gazowe, a każdą z nich można następnie podzielić na kolejny, różniący się składem płyn wiertniczy [4,5]. Każdy rodzaj płuczki, po procesie wiercenia zawiera w swym składzie m.in zwierciny, wody złożowe i technologiczne oraz pozostałości zaczynów cementowych. Spośród źródeł zanieczyszczeń wyróznia się środki chemiczne, biocydy, inhibitory korozji, substancje chemiczne stosowane w wierceniu i stymulacji, płyny złożowe [5,6]. Wzrastające wymagania ochrony środowiska, a także wzrost produkcji gazu ziemnego z formacji łupkowych zwiększa zapotrzebowanie na poszukiwanie bardziej alternatywnych metod utylizacji płuczek wiertniczych. Celem badań stanowi oszacowanie wpływu płynów wiertniczych na środowisko, a w konsekwencji opracowanie skutecznej metody ich oczyszczania i utylizacji. Założono, iż poszczególne związki stosowane do przygotowania płuczek, w szczególności środki biobójcze, inhibitory korozji kwasowej, metale ciężkie, związki radioaktywne oraz powierzchniowo czynne mogą wykazywać toksyczność względem mikroorganizmów obecnych zarówno w naturalnych ekosystemach jak i w oczyszczalniach ścieków, wykorzystujących metodę osadu czynnego. W związku z tym, w początkowym etapie badań przeprowadzono analizę składu elementaranego płuczki wiertniczej, a następnie zbadano toksyczność w stosunku do mikroorganizmów osadu czynnego.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Ptaszyńska A., Piszcz K., Lustig Z., Mykowska A., Hupka J.: Zużyty płyn wiertniczy - odpad czy ściek?// X Konferencja z cyklu "Dla miasta i środowiska" : Problemy unieszkodliwiania odpadów, materiały konferencyjne/ : , 2013, s.271-273
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 128 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi