Usuwanie ze ścieków chlorowanych węglowodorów przez osad czynny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usuwanie ze ścieków chlorowanych węglowodorów przez osad czynny

Abstrakt

W laboratorium modelu biologicznej oczyszczalni ścieków zbadano możliwość biodegradacji chlorowanych węglowodorów, mogących występować w ściekach przemysłowych. Stosowano osad czynny z oczyszczalni komunalnej oraz z zakładów syntezy organicznej. Po tygodniowej adaptacji stwierdzono niemal całkowity zanik niektórych chlorowanych węglowodorów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Komunalny strony 142 - 143,
ISSN: 1232-9126
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Chrzanowska M., Zimiński T., Hupka J.: Usuwanie ze ścieków chlorowanych węglowodorów przez osad czynny// Przegląd Komunalny. -., nr. 11(134) Dodatek (2002), s.142-143
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi