Detekcja obumierania bakterii osadu czynnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Detekcja obumierania bakterii osadu czynnego

Abstrakt

Analiza składników głównych (PCA) jest narzędziem służącym wyodrębnieniu podstawowych czynników w rozważanych procesach w oparciu o dostępne pomiary. Zastosowanie PCA w monitorowaniu procesów pozwala na analizę pod kątem diagnostyki nie tylko wielkości mierzonych lecz również wielkości niedostępnych pomiarowo (ograniczenia technologiczne, koszty). Zaleta ta jest szczególnie istotna w przypadku biologicznej oczyszczalni ścieków, dla której mechanizm detekcji anomalii bazujący na wieloskalowej analizie składników głównych (MS-PCA) zostanie przedstawiony. Wieloskalowość MS-PCA pozwala lepiej odzwierciedlić naturę biologicznej oczyszczalni ścieków, której składowe podprocesy zachodzą z różną dynamiką (napowietrzanie, dopływ ścieków, osad czynny). Działanie prezentowanej metody zostanie zilustrowana symulacją detekcji anomalii w wielkości nie mierzonej (osad czynny) wykrywanej szybciej niż przy monitorowaniu jej mierzonych skutków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Mazur K., Borowa A., Brdyś M.: Detekcja obumierania bakterii osadu czynnego// Wodociągi - Kanalizacja : teoria, praktyka, zarządzanie.. -., nr. nr 9 (2008), s.20-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi