Unieszkodliwianie cieczy powstających podczas procesu przemywania zaolejonego piasku roztworami surfaktantów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Unieszkodliwianie cieczy powstających podczas procesu przemywania zaolejonego piasku roztworami surfaktantów

Abstrakt

Badano zachowanie się w środowisku wybranych olejów bazowych oraz emulsji olej/woda powstającej podczas oczyszczania zaolejonych gruntów. Badania skupiły się na zbadaniu podatności na biodegradację dodekanu, syntetycznego oleju bazowego typu polialfaolefin oraz dwóch mineralnych olejów bazowych Testem Zamkniętej Butelki (OECD 301D). Sprawdzono również możliwość unieszkodliwienia cieczy powstającej podczas przemywania zaolejonego gruntu metodą biologiczną (osad czynny) oraz chemiczną (reakcja Fentona).

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
CHEMIK nauka-technika-rynek strony 171 - 172,
ISSN: 0009-2886
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Hallmann E., Tomczak-Wandzel R., Mędrzycka K.: Unieszkodliwianie cieczy powstających podczas procesu przemywania zaolejonego piasku roztworami surfaktantów// CHEMIK nauka-technika-rynek. -., nr. nr 6 Suplement (2009), s.171-172
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi