Zawartość fazy stałej oraz stabilność termooksydatywna wybranych strukturyzowanych lipidów. Solid fat content add thermooxidative stability of selected structured lipids. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zawartość fazy stałej oraz stabilność termooksydatywna wybranych strukturyzowanych lipidów. Solid fat content add thermooxidative stability of selected structured lipids.

Abstrakt

Badano zawartość fazy stałej, temp. topnienia i stabilność termooksydatywną (met. DSC) strukturyzowanych lipidów otrzymanych na drodze enzymatycznego przeestryfikowania olejów rzepakowych oraz super oleiny palmowej kwasem behenowym. Oleje rzepakowe zawierające kwas behenowy posiadały odpowiednie wyróżniki jakości (tłuszcze plastyczne, t.t. około 38st.C, podwyższona stabilność termooksydatywna), pozwalające na zastosowanie ich jako medium smażalniczego.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Tynek M., Ledóchowska E., Kamińska A.: Zawartość fazy stałej oraz stabilność termooksydatywna wybranych strukturyzowanych lipidów. Solid fat content add thermooxidative stability of selected structured lipids.// / : , 2004,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi