Enzymatyczne przeestryfikowanie łoju wołowego i oleju rzepakowego bez i w obecności różnych rozpuszczalników - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Enzymatyczne przeestryfikowanie łoju wołowego i oleju rzepakowego bez i w obecności różnych rozpuszczalników

Abstrakt

Porównywano produkty otrzymane na drodze enzymatycznego przestryfikowania. Stosowano olej rzepakowy i łój wołowy (4:6 w/w). Katalizatorem procesu był Lipozyme RM IM. Proces prowadzono bez i w obecności różnych rozpuszczalników (izooktan, heksan, toluen). Temp. wynosiła 55-65oC. Produkty przeestryfikowania rozdzielano metodą chromatografii kolumnowej na frakcje: TAG, WKT i DAG+MAG. Określano temp. topnienia i zawartość fazy stałej (NMR). Najmniejszą ilość produktów ubocznych otrzymano w obecności izooktanu i toluenu. Największe obniżenie zawartości fazy stałej i temp. topn. uzyskano w TAG otrzymanych w obecności toluenu natomiast w pozostałych TAG zawartość fazy stałej była porównywalna.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały konferencyjne XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych. Krasnobród k/Zamościa 19-21 maja 2003 strony 87 - 90
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Ledóchowska E.: Enzymatyczne przeestryfikowanie łoju wołowego i oleju rzepakowego bez i w obecności różnych rozpuszczalników// Materiały konferencyjne XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych. Krasnobród k/Zamościa 19-21 maja 2003/ Warszawa: Inst. Przem. Mięs. i Tłuszcz., 2003, s.87-90
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi