Wyniki wyszukiwania dla: BLISKOŚĆ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BLISKOŚĆ

Wyniki wyszukiwania dla: BLISKOŚĆ

 • Tendencje przemian w obrazie życia polskiej diaspory w Kanadzie

  Publikacja

  - Rok 2011

  Cechą współczesnych przemian cywilizacyjnych są nasilające się ruchy migracyjne. Jednym z państw cieszących się nieustającą popularnością wśród imigrantów jest Kanada. Podkreśla się głównie takie walory wyznaczające atrakcyjność Kanady jako kraju osiedlenia, jak: wysoka jakość życia, wielokulturowy charakter kraju sprzyjający imigrantom, dobrze prosperująca gospodarka, doświadczenia władz kanadyjskich w realizowanej polityce imigracyjnej,...

 • Współpraca w inicjatywach klastrowych. Rola bliskości w rozwoju powiązań kooperacyjnych

  Publikacja

  - Rok 2018

  Podjęty w niniejszej publikacji problem badawczy dotyczy rozwoju powiązań kooperacyjnych w inicjatywach klastrowych. Chęć eksploracji obszaru współpracy w inicjatywach klastrowych wynikała z niedostatecznego rozpoznania i słabego opisania w literaturze przedmiotu problematyki dotyczącej rozwoju współpracy w inicjatywach klastrowych, a także ze słabości wielu inicjatyw klastrowych działających w Polsce, w których nie rozwinęły się...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Polityka państwa wobec starzenia się ludności w Polsce

  Publikacja

  Tematyka starzenia się ludności stanowi jedno z kluczowych zagadnień w debacie publicznej i dyspucie naukowej prowadzonych w ostatnich latach. Na różnych poziomach (ponadnarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym), w ramach różnych szczegółowych polityk publicznych, podejmowane są działania ukierunkowane na spowolnienie procesu starzenia się ludności, ograniczenie jego negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych, zapewnienie społeczeństwu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projektowanie architektoniczne. Sem. VI Grupa 1 KAMiUP 2019/2020

  Kursy Online
  • A. Malinowska
  • S. Dopierała

  Kurs dla studentów VI semestru I stopnia z projektowania architektonicznego prowadzonego w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej / Studio Architektury Użyteczności Publicznej Prowadzący: mgr inż. arch. Stanisław Dopierała mgr. Inż. arch. Agnieszka Malinowska Krótki opis problematyki zajęć: Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem STACJI DOKOWANIA  z zapleczem mieszkaniowym...