Wyniki wyszukiwania dla: CHARAKTERYSTYKA TOPNIENIA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: CHARAKTERYSTYKA TOPNIENIA

Wyniki wyszukiwania dla: CHARAKTERYSTYKA TOPNIENIA

 • Charakterystyka frakcji oleju palmowego otrzymanych na drodze wielostopniowej krystalizacji

  Przeprowadzono wielostopniową frakcjonowaną krystalizację oleju palmowego z acetonu. Stosując temperatury krystalizacji od 25 do 0C, otrzymano siedem frakcji znacznie różniących się budową chemiczną i właściwościami fizycznymi. We frakcjach oznaczono skład kwasów tłuszczowych metodą GLC oraz zawartość triacylogliceroli metodą HPLC. Zbadano też właściwości fizyczne otrzymanych frakcji. Oznaczono zawartości fazy stałej metodą pulsacyjnego...

 • Badanie właściwości fizycznych olejów sojowego i rzepakowego uwodornionych na katalizatorach miedziowych i miedziowo-niklowych

  Badano zawartość fazy stałej oraz charakterystyki topnienia olejów sojowego i rzepakowego uwodornionych na różnych katalizatorach miedziowych oraz miedziowych promotorowanych niklem. Promotorowanie kontaktów miedziowych niklem ma na celu podwyższenie ich aktywności bez negatywnego wpływu na selektywność procesu. Zbadano wpływ stopnia uwodornienia oleju, rodzaju i stężenia katalizatora, temperatury procesu oraz zawartość niklu w...

 • Właściwości fizyczne mieszanek tłuszczowych zawierających olej palmowy.

  Publikacja

  Zbadano właściwości fizyczne mieszanek oleju palmowego z ciekłym lub uwodornionym olejem rzepakowym o różnym składzie procentowym. Zastosowano metodę pulsacyjnego NMR do oznaczenia zawartości fazy stałej, stosując różne metody termostatowania badanych tłuszczów przed analizą. Krzywe topnienia mieszanek tłuszczowych wyznaczono metodą DSC stosując etapy termostatowania analogiczne jak przed oznaczeniem fazy stałej. Zbadano wpływ...

 • Właściwości fizyczne łoju wołowego.

  Publikacja

  - 2004

  Badano właściwości fizyczne trzech różnych próbek łoju wołowego, które różniły się składem kwasów tłuszczowych, a przez to również cechami fizycznymi. W badanych tłuszczach oznaczano zawartość fazy stałej metodą pNMR, oraz wyznaczano ich charakterystyki topnienia metodą DSC. Oznaczając zawartość fazy stałej w łoju stosowano różne temperatury i czasy termostatowania. Pomiary wykonywano metodą równoległą oraz szeregową. Tłuszcze...

 • Badanie mieszanek łoju wołowego z ciekłym lub uwodornionym olejem rzepakowym.

  Publikacja

  - 2004

  Zbadano właściwości fizyczne mieszanek łoju wołowego z ciekłym lub uwodornionym olejem rzepakowym o różnym składzie procentowym. Oznaczano zawartość fazy stałej metodą NMR, stosując różne metody termostatowania badanych tłuszczów przed analizą. Charakterystyki topnienia wyznaczono metodą DSC. Przed wyznaczeniem krzywych topnienia stosowano takie same etapy termostatowania jak przed oznaczeniem zawartości fazy stałej. W mieszankach...