Badanie mieszanek łoju wołowego z ciekłym lub uwodornionym olejem rzepakowym. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie mieszanek łoju wołowego z ciekłym lub uwodornionym olejem rzepakowym.

Abstrakt

Zbadano właściwości fizyczne mieszanek łoju wołowego z ciekłym lub uwodornionym olejem rzepakowym o różnym składzie procentowym. Oznaczano zawartość fazy stałej metodą NMR, stosując różne metody termostatowania badanych tłuszczów przed analizą. Charakterystyki topnienia wyznaczono metodą DSC. Przed wyznaczeniem krzywych topnienia stosowano takie same etapy termostatowania jak przed oznaczeniem zawartości fazy stałej. W mieszankach zawierających łój, które nie były wcześniej termostatowane, zaobserwowano zachodzenie przemiany polimorficznej. Sygnał od tej przemiany jest tym większy im większa jest zawartość łoju w mieszance. Stwierdzono wyraźny wpływ czasu jak i temperatury termostatowania na zawartość fazy stałej i przebieg topnienia. Mieszanki w których przeważa łój powinny być przed oznaczeniem zawartości fazy stałej poddane procesowi temperowania, aby przemiany polimorficzne mogły zajść podczas temperowania, a nie w czasie 30-minutowego termostatowania w temperaturze pomiaru.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Pawłowicz R.: Badanie mieszanek łoju wołowego z ciekłym lub uwodornionym olejem rzepakowym.// . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi