Właściwości fizyczne mieszanek tłuszczowych zawierających olej palmowy. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości fizyczne mieszanek tłuszczowych zawierających olej palmowy.

Abstrakt

Zbadano właściwości fizyczne mieszanek oleju palmowego z ciekłym lub uwodornionym olejem rzepakowym o różnym składzie procentowym. Zastosowano metodę pulsacyjnego NMR do oznaczenia zawartości fazy stałej, stosując różne metody termostatowania badanych tłuszczów przed analizą. Krzywe topnienia mieszanek tłuszczowych wyznaczono metodą DSC stosując etapy termostatowania analogiczne jak przed oznaczeniem fazy stałej. Zbadano wpływ czasu termostatowaniana charakterystykę topnienia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TŁUSZCZE JADALNE nr 38, strony 128 - 139,
ISSN: 0371-9227
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Pawłowicz R.: Właściwości fizyczne mieszanek tłuszczowych zawierających olej palmowy. // TŁUSZCZE JADALNE. -Vol. 38., nr. 3/4 (2003), s.128-139
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 226 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi