Badanie mieszanek łoju wołowego z ciekłym i uwodornionym olejem rzepakowym przy użyciu metod DSC i NMR. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie mieszanek łoju wołowego z ciekłym i uwodornionym olejem rzepakowym przy użyciu metod DSC i NMR.

Abstrakt

Badano właściwości fizyczne mieszanek łoju wołowego z uwodornionym i ciekłym olejem rzepakowym o różnym składzie procentowym, wykorzystując metodę skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) oraz metodę pulsacyjnego NMR. Analizowane tłuszcze przed oznaczeniem zawartości fazy stałej termostatowano w różny sposób. Takie same etapy termostatowania zastosowano przed wyznaczeniem krzywych topnienia metodą DSC.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych. strony 94 - 96
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Pawłowicz R.: Badanie mieszanek łoju wołowego z ciekłym i uwodornionym olejem rzepakowym przy użyciu metod DSC i NMR.// XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych./ Warszawa: Inst. Przem.Mięs. i Tłuszcz., 2003, s.94-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi