Wyniki wyszukiwania dla: HIPERTERMOFILE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: HIPERTERMOFILE

Wyniki wyszukiwania dla: HIPERTERMOFILE

  • Niektóre przyczyny unikatowej oporności cieplnej hipertermofili

    Publikacja

    - BioTechnologia - Rok 2003

    Wyjątkowa odporność cieplna hipertermofili stanowiących dogodne źródło termostabilnych enzymów wynika z niewielkich zmian budowy cząsteczek białek i kwasów nukleinowych oraz modyfikacji błon biologicznych. Przeżycie komórek hipertermofili w podwyższonych temperaturach umożliwia także synteza białek szoku cieplnego i rozmaitych substancji stabilizujących cząsteczki oraz szybka resynteza szczególnie termostabilnych intermediatów...