Wyniki wyszukiwania dla: HYDROFONY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: HYDROFONY

Wyniki wyszukiwania dla: HYDROFONY

 • Multistatyczny, Dopplerowski System określania położenia i prędkości ruchomych celów w wodzie

  Publikacja

  - Rok 2015

  W omawianym w pracy multistatycznym, dopplerowskim systemie określania położenia i prędkości ruchomych celów w wodzie źródłem sygnału są dwa nadajniki emitujące sinusoidalne, akustyczne fale ciągłe o różnych częstotliwościach, które po odbiciu od ruchomego celu są obierane przez cztery hydrofony. W artykule przedstawiono analize teoretyczna efektu Dopplera, na którym oparte jest działanie systemu oraz metodę rozwiązania głównych...

 • Badania możliwości wyznaczania położenia i prędkości ruchomych obiektów pływających z wykorzystaniem odchyłek dopplerowskich sygnałów akustycznych

  Publikacja

  - Rok 2019

  Celem rozprawy było zbadanie możliwości budowy hydroakustycznych systemów nawigacyjnych, których działanie opiera się wyłącznie na pomiarach odchyłek dopplerowskich sygnałów akustycznych emitowanych przez obiekty poruszające się pod wodą. Rozpatrywano dwie wersje systemu: pierwszego opartego na analizie sygnału emitowanego przez nadajnik zainstalowany na ruchomym obiekcie oraz drugiego opartego na analizie sygnału emitowanego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • High accuracy hydroacoustic system to study codend model parameters

  Ważnym zadaniem projektantów narzędzi połowowych jest stworzenie efektywnych narzędzi połowowych działających selektywnie poprzez optymalizacje ich geometrii. Hydroakustyczny system pomiaru geometrii modeli worków dorszowych opisany w artykule został zaprojektowany dla opracowania konstrukcji worka dorszowego na potrzeby rybołówstwa na Morzu Bałtyckim.System składa się z 10 par przetworników ultradźwiękowych, mikroprocesorowego...

 • Coupledfield modelling of interferometric hydrophone with self supportedmandrel.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy przedstawiono nowatorską konstrukcję światłowodowego interferometrycznego przetwornika ciśnienia do zastosowań w hydrofonach. Przetwornik ten składa się z cewki światłowodowej zalanej w żywicy epoksydowej. Zaprezentowano technikę modelowania właściwości przetwornika, wykorzystującą opis przy pomocy parametrów równoważnego materiału ortotropowego i Metodę Elementów Skończonych. Przestawiono wyniki statycznego modelowania...

 • Fibre Bragg Grating pressure transducer using a profiled membrane.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy przedstawiono nowatorską konstrukcję podwodnego światłowodowego przetwornika ciśnienia, w którym elementem czujnikowym jest światłowodowa siatka Bragga. W omawianym przetworniku siatka Bragga jest zapisana w światłowodzie domieszkowanym pierwiastkami ziem rzadkich i pracuje jako pompowany optycznie laser z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym. Dzięki zastosowaniu profilowanej membrany uzyskuje się jednorodny rozkład naprężeń...

 • Modeling of active fiber Bragg grating underwater acoustic sensor.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono wyniki modelowania nowego typu przetwornika hydroakustycznego wykorzystującego światłowodową siatkę Bragga. Siatka ta, domieszkowana jonami pierwiastków ziem rzadkich, pracuje jako laser z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym, co pozwala na znaczne zwiększenie czułości tego prztwornika w porównaniu z rozwiązaniami wykorzystującymi siatki pasywne. W celu uzyskania równomiernego rozkładu naprężeń siatki zastosowano...

 • Modeling of active fiber Bragg grating sensors

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule omówiono działanie przetwornika hydrofonu wykorzystującego profilowaną membranę sprzężoną z aktywną światłowodową siatką Bragga. W wyniku modelowania, wykonanego Metodą Elementów Skończonych, stwierdzono występowanie gradientów naprężeń wzdłuż siatki. Opracowano program do modelowania pasywnych i aktywnych światłowodowych siatek Bragga wykorzystujący metodę modów sprzężonych. Przedstawiono charakterystyki widmowe pasywnych...