Multistatyczny, Dopplerowski System określania położenia i prędkości ruchomych celów w wodzie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Multistatyczny, Dopplerowski System określania położenia i prędkości ruchomych celów w wodzie

Abstrakt

W omawianym w pracy multistatycznym, dopplerowskim systemie określania położenia i prędkości ruchomych celów w wodzie źródłem sygnału są dwa nadajniki emitujące sinusoidalne, akustyczne fale ciągłe o różnych częstotliwościach, które po odbiciu od ruchomego celu są obierane przez cztery hydrofony. W artykule przedstawiono analize teoretyczna efektu Dopplera, na którym oparte jest działanie systemu oraz metodę rozwiązania głównych problemów konstrukcyjnych związanych z zastosowaniem fali ciągłej. Dzięki odpowiedniej konstrukcji odbiornika polegającej na przemianie częstotliwości odebranych sygnałów w postaci kwadraturowego mnożenia homodynowego możliwe jest wyodrębnienie z tych sygnałów odchyłek dopplerowskich zawartych w sygnałach echa poprzez stłumienie sygnałów bezpośrednich. Osiem wyznaczanych odchyłek dopplerowskich wstawia się do dwóch niezależnych układów równań, których rozwiązaniem są chwilowe współrzędne celu i wektor jego prędkości. Podano wzory opisujące widma odchyłki dopplerowskiej sygnałów echa i przyporządkowano prążki widma chwilowym położeniom celu. Stanowi to podstawę do rozwiązywania wspomnianych wyżej układów równań, a tym samym funkcjonowania systemu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Postępy akustyki = Progress of Acoustics strony 631 - 642
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Ostrowski Z.: Multistatyczny, Dopplerowski System określania położenia i prędkości ruchomych celów w wodzie// W : Postępy akustyki = Progress of Acoustics/ ed. Krzysztof J. Opieliński Wrocław: Polskie Towarzystwo Akustyczne, 2015, s.631-642
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi