Efekt dopplera w systemach hydrolokacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efekt dopplera w systemach hydrolokacyjnych

Abstrakt

Referat zawiera przegląd problematyki zjawiska Dopplera w systemach hydrolokacyjnych. Przegląd poprzedzony jest omówieniem efektu Dopplera w kategorii kompresji czasu. Następnie przedstawiono metody wykorzystania zjawiska Dopplera do pomiaru prędkości ruchu i położeniaobserwowanych obiektów oraz wykorzystanie tego zjawiska w sonarach z syntetyczną aperturą. W drugiej części referatu omówiono negatywne skutki zjawiska Dopplera i metody ich ograniczenia w konwencjonalnych i cichych sonarach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
59th Open Seminar on Acoustics workshop on Strategic Management of Noise oncluding Aircraft Noise = 59 Otwarte Seminarium z Akustyki połączone z Warsztatami Szkoleniowymi : Strategiczne Zarządzanie Hałasem z uwzględnieniem Hałasu Lotniczego, Poznań-Boszkowo, 10-14.09.2012 strony 23 - 28
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Salamon R.: Efekt dopplera w systemach hydrolokacyjnych// 59th Open Seminar on Acoustics workshop on Strategic Management of Noise oncluding Aircraft Noise = 59 Otwarte Seminarium z Akustyki połączone z Warsztatami Szkoleniowymi : Strategiczne Zarządzanie Hałasem z uwzględnieniem Hałasu Lotniczego, Poznań-Boszkowo, 10-14.09.2012/ ed. red. A. Józefczak. Poznań - Boszkowo: Polskie Towarzystwo Akustyczne - Oddział Poznań, 2012, s.23-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 115 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi