Wyniki wyszukiwania dla: V2V - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: V2V

Wyniki wyszukiwania dla: V2V

 • Analiza propagacyjna dla komunikacji typu V2X

  W referacie przeanalizowano modele propagacyjne dedykowane dla systemów z komunikacją typu V2I oraz V2V. Następnie przedstawiono wyniki analizy numerycznej tłumienia propagacyjnego. Analizę wykonano dla silnie zurbanizowanego środowiska propagacyjnego z uwzględnieniem warunków LOS i NLOS.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Technika komunikacji radiowej V2X jako metoda poprawy bezpieczeństwa na morzu

  Publikacja

  W referacie zaprezentowano metody komunikacji M2M pomiędzy statkami oraz statkami i różnymi innymi elementami infrastruktury morskiej. Ponadto scharakteryzowano nowoczesną komunikację radiową V2V pomiędzy statkami oraz omówiono strukturę kanałów dla tego rodzaju komunikacji. Pokazano, że dzięki tej technologii możliwe stanie się uzyskanie poprawy bezpieczeństwa na morzu.

 • Propagation Loss and Interference Analysis for 5G Systems in the Context of C-ITS System Implementation

  Publikacja

  - Rok 2019

  The article presents the concept of implementing subsequent phases of services for the C-ITS system (the Cooperative Intelligent Transport Systems), based on the European Parliament resolution of March 2018. Next, the 5G systems, in the context of their possible cooperation with C-ITS systems, were discussed. Numerical propagation analysis was performed for V2V and V2I type communication based on two different propagation models....

 • Perspectives of Transport Systems Development in the Light of Radio Communication Systems Evolution Towards 5G

  Publikacja

  - Rok 2017

  In the paper conditions of development and implementation of transport systems with reference to the development of radio communication networks towards 5G are presented. First, general properties of next generation systems are mentioned and their architecture. Moreover, planned characteristics of B4G and 5G systems are depicted which can significantly contribute to the promotion and development of transport systems. In particular...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Vehicular Communication Environments

  Publikacja
  • E. G. Ström
  • L. Ekiz
  • T. Abbas
  • R. He
  • S. J. Ambroziak
  • V. Shivaldova
  • J. Nuckelt

  - Rok 2016

  Communication to and between road vehicles (cars, truck, buses, trains, etc.) are of growing interest. This is partly due to the attractive services that cooperative intelligent transport systems (C-ITSs) provides, mainly in the areas of traffic safety and traffic efficiency. An enabler for C-ITS is wireless vehicle-to-vehicle (V2V) and vehicle-to-infrastructure (V2I) communication, collectively referred to as vehicle-to-X (V2X)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Technika komunikacji radiowej V2X jako metoda poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

  W referacie zaprezentowano metody komunikacji V2X pomiędzy pojazdami oraz między pojazdami i różnymi innymi elementami infrastruktury drogowej. Ponadto scharakteryzowano komunikację radiową V2V oraz omówiono strukturę kanałów dla tego rodzaju komunikacji. W dalszej części referatu przedstawiono nową propozycję zastosowania technologii LTE-V do realizacji komunikacji V2X i przeanalizowano przewidywaną niezawodność transmisji komunikatów...

 • A Survey of Vehicular Network Systems for Road Traffic Management

  Publikacja

  In this survey, we analyze the proposals of vehicular communication systems in the context of road traffic management. Starting with the definition of communications between vehicles (V2V), vehicles-to-infrastructure (V2I) and vehicles-to-everything (V2X), we first focus on the requirements and current standards for the Intelligent Transport Systems (ITS), including the maximum communication delay, the communication range and the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • M2M communications system proposal for maritime applications

  This article describes the proposal to use the M2M communication to enhance the safety of people, ships and other marine infrastructure, in broadly defined marine systems. In addition, there are numerous examples of planned solutions to be implemented in the near future as well as new services. The proposal for M2M communication system architecture is described below. In addition, the use of the STRUGA system radio interface as...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym