Wyniki wyszukiwania dla: modelowanie naprezenia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: modelowanie naprezenia

Wyniki wyszukiwania dla: modelowanie naprezenia

 • ZzP 2019/20 - Naprężenia i ciśnienia – czyli poczuj presję!

  Kursy Online
  • B. Mielewska
  • B. Wikieł

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami ciśnienia i naprężenia oraz ich wpływem na właściwości mechaniczne materiałów, a także na organizm człowieka. Uczniowie poznają także charakterystyki naprężenie – odkształcenie wybranych materiałów, umożliwiające lepsze zrozumienie zastosowań materiałów w technice i bioinżynierii.   Opis kursu: Zagadnienia związane z ciśnieniem i naprężeniem odgrywają ogromnie ważną...

 • Modelowanie i badanie pól naprężeń w połączeniach spawanych

  Publikacja

  Badania stanu naprężeń po spawaniu dokonano dla elementów tarczowych ze stali niskowęglowej,łączonych spoinami czołowymi.Do nieniszczących badań naprężeń pospawalnicznych zastosowano metodę wykorzystującą wfwkt Barkhausena. Metoda ta po uprzednim skalowaniu, pozwala na uzyskanie danych ilościowych o składowych stanu naprężenia. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z rezultatami otzymanymo z obliczeń numerycznych, dokonanych...

 • On fatigue safety of metallic elements under static and dynamic loads.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Głównym celem monografii było wyznaczenie współczynników bezpieczeństwa i kryteriów projektowych z uwzględnieniem wpływu obciążeń statycznych oraz naprężeń średnich i resztowych na wytrzymałość zmęczeniową przy obciążeniach okresowych i/lub stochastycznych. Uzyskano to za pomocą wyznaczonych naprężeń równoważnych i równania Soderberga. Otrzymano kryteria w postaci zamkniętej i zgodnej z wzorem Milesa na trwałość zmęczeniową oraz...

 • An approach to fatigue assessment of metals under biharmonic loading.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozpatrywane są kryteria nieograniczonej i ograniczonej trwałości zmęczeniowej metalicznych elementów poddanych biharmonicznemu naprężeniu, którego jedna składowa ma niską częstość. Założono, że składowa ta może być traktowana jako wolno zmieniające się w czasie naprężenie średnie. Kryteria zmęczeniowe sformułowano za pomocą równań Goodmana i Soderberga. Dyskutowane są wyniki przykładowych obliczeń.

 • Biharmonic reduced stress.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozpatrywane jest wieloosiowe naprężenie o biharmonicznych składowych. Aproksymuje ono m.in. naprężenie w rufowej części kadłuba statku przy regularnym falowaniu morskim. Celem pracy jest zamodelowanie tego naprężenia jednoosiowym naprężeniem zredukowanym. Dla uniknięcia zniekształcenia widma naprężenia wyznaczono biharmoniczne naprężenie zredukowane. W tym celu wykorzystano hipotezę uśrednionej energii odkształcenia postaciowego.

 • Spectral criterion for high-cycle fatigue of metals under multiaxial static and stochastic loading.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Praca dotyczy oceny zmęczenia metali ciągliwych w złożonych stanach wieloosiowych obciążeń statycznych i dynamicznych, przy założeniu, że składowe naprężenia są stacjonarnymi procesami stochastycznymi, które są stacjonarnie skorelowane i różniczkowalne w sensie średniokwadratowym. Przyjmując, że wartości średnie i gęstości widmowe mocy tych procesów są znane, sformułowano kryterium ograniczonej trwałości zmęczeniowej w dziedzinie...