Modelowanie i badanie pól naprężeń w połączeniach spawanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie i badanie pól naprężeń w połączeniach spawanych

Abstrakt

Badania stanu naprężeń po spawaniu dokonano dla elementów tarczowych ze stali niskowęglowej,łączonych spoinami czołowymi.Do nieniszczących badań naprężeń pospawalnicznych zastosowano metodę wykorzystującą wfwkt Barkhausena. Metoda ta po uprzednim skalowaniu, pozwala na uzyskanie danych ilościowych o składowych stanu naprężenia. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z rezultatami otzymanymo z obliczeń numerycznych, dokonanych metodą elementów skończonych. Wykonane badania i testy numeryczne wykazały zbieżność rezultatów i przydatność metody eksperymentalnej do oceny naprężeń po spawaniu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach strony 154 - 160,
ISSN: 0867-583X
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dobrociński S., Kiełczyński W.: Modelowanie i badanie pól naprężeń w połączeniach spawanych// Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. -., nr. R. 49, nr 5 (2005), s.154-160
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi