Tomasz Kozak - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Odporność na zimne pękanie złączy spawanych ze stali p460nl1

  Przedstawiono wyniki badań odporności na zimne pękanie złączy spawanych ze stali podwyższonej wytrzymałości przeznaczonej do pracy pod ciśnieniem P460NL1. Spawanie prowadzono elektrodami otulonymi i drutem proszkowym w osłonie gazów ochronnych. Parametrami zmiennymi była zawartość wodoru dyfundującego i energia liniowa spawania. Wykazano częściową odporność na zimne pękanie złączy dla badanych zakresów parametrów spawania. Odporność...

 • Spawanie łukiem krytym ze zwiększoną wydajnością

  Analizowano metody spawania ze zwiększoną wydajnością. Badano możliwość zastosowania dodatkowego ''zimnego'' drutu podawanego do łuku przy spawaniu automatycznym łukiem krytym pod topnikiem. Opracowano technologię takiego spawania i stwierdzono, że przy zwiększeniu wydajności spawania o około 36%$ w stosunku do spawania konwencjonalnego możliwe jest uzyskiwanie złączy doczołowych spełniających wymagania morskich towarzystw klasyfikacyjnych....

 • Resistance to cold cracking of steel joints of P460NL1 steel

  Przedstawiono wyniki badań odporności na zimne pękanie złączy spawanych ze stali przeznaczonej do pracy pod ciśnieniem. Badano równoczesny wpływ zawartości wodoru dyfundującego i energii liniowej na naprężenie krytyczne w próbie implant dla złączy spawanych elektrodami otulonymi i drutem proszkowym w osłonie gazów ochronnych. Stwierdzono wpływ energii liniowej jak i zawartości wodoru dyfundującego na odporność na zimne pękanie...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 70 razy