Tomasz Kozak - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Underwater welded joint properties investigation

  Przeprowadzono badania mikro- i makroskopowe złączy spawanych typu implant wykonanych pod wodą metodą lokalnej komory suchej. Wyniki badań świadczą o tym, że w SWC badanych złączy tworzą się kruche struktury hartownicze, które są odpowiedzialne za zwiększoną skłonność stali o podwyższonej wytrzymałości do tworzenia pęknieć zimnych. Analiza rozkładów twardości złączy implant również potwierdza istnienie szkodliwego wpływu środowiska...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Odporność na zimne pękanie złączy spawanych ze stali p460nl1

  Przedstawiono wyniki badań odporności na zimne pękanie złączy spawanych ze stali podwyższonej wytrzymałości przeznaczonej do pracy pod ciśnieniem P460NL1. Spawanie prowadzono elektrodami otulonymi i drutem proszkowym w osłonie gazów ochronnych. Parametrami zmiennymi była zawartość wodoru dyfundującego i energia liniowa spawania. Wykazano częściową odporność na zimne pękanie złączy dla badanych zakresów parametrów spawania. Odporność...

 • Spawanie łukiem krytym ze zwiększoną wydajnością

  Analizowano metody spawania ze zwiększoną wydajnością. Badano możliwość zastosowania dodatkowego ''zimnego'' drutu podawanego do łuku przy spawaniu automatycznym łukiem krytym pod topnikiem. Opracowano technologię takiego spawania i stwierdzono, że przy zwiększeniu wydajności spawania o około 36%$ w stosunku do spawania konwencjonalnego możliwe jest uzyskiwanie złączy doczołowych spełniających wymagania morskich towarzystw klasyfikacyjnych....

wyświetlono 110 razy