Janusz Kolenda - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Spectral criterion for high-cycle fatigue of anisotropic metals under multiaxial random loads

  - Rok 2005

  Praca dotyczy oceny ograniczonej trwałości zmęczeniowej metali ciągliwych, poddanych wieloosiowym obciążeniom statycznym i dynamicznym. Zakłada się, że kartezjańskie składowe tensora naprężenia są sumą losowych wartości średnich o znanych drugich momentach statystycznych i stacjonarnych procesów stochastycznych o znanych gęstościach widmowych mocy. Przyjmując, że procesy te są stacjonarnie skorelowane, różniczkowalne w sensie średnio-kwadratowym...

 • High-cycle fatique criterion for anisotropic metals under multiaxial constant and periodic loads

  - Rok 2005

  Przedmiotem rozważań jest okresowe naprężenie, którego kartezjańskie składowe są dane w postaci szeregów Fouriera. Dla uwzględnienia wpływu składowych stałych zastosowano zmodyfikowaną formułę Soderberga. Zdefiniowano naprężenie równoważne o synchronicznych składowych i sformułowano kryterium ograniczonej trwałości zmęczeniowej. Kryterium to obejmuje warunki wytrzymałości statycznej i bezpieczeństwa zmęczeniowego z zakresie wysokocyklowym...

 • Fatigue ''safe-life'' criterion for metal elements under multiaxial constant and periodic loads.

  - Rok 2004

  Rozpatrywane jest okresowe naprężenie którego kartezjańskie składowe są zadane w postaci szeregów Fouriera. Dla uwzględnienia naprężenia średniego wykorzystano uogólnioną formułę Soderberga dla materiałów ciągliwych. Zdefiniowano naprężenie równoważne o synchronicznych składowych i sformułowano kryterium zmęczenia, które obejmuje warunki zarówno wytrzymałości statycznej jak i bezpieczeństwa zmęczeniowego. Kryterium to zawiera stałe...

wyświetlono 152 razy