Spectral criterion for high-cycle fatigue of anisotropic metals under multiaxial random loads - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Spectral criterion for high-cycle fatigue of anisotropic metals under multiaxial random loads

Abstrakt

Praca dotyczy oceny ograniczonej trwałości zmęczeniowej metali ciągliwych, poddanych wieloosiowym obciążeniom statycznym i dynamicznym. Zakłada się, że kartezjańskie składowe tensora naprężenia są sumą losowych wartości średnich o znanych drugich momentach statystycznych i stacjonarnych procesów stochastycznych o znanych gęstościach widmowych mocy. Przyjmując, że procesy te są stacjonarnie skorelowane, różniczkowalne w sensie średnio-kwadratowym i statystycznie niezależne od wartości średnich, sformułowano kryterium wysokocyklowego zmęczenia. W tym celu zastosowano równanie krzywej Woehlera dla rozciągania-ściskania, zmodyfikowane równanie Soderberga i wyniki wcześniejszych prac autora. Przedstawione kryterium obejmuje warunki zarówno wytrzymałości statycznej jak i bezpieczeństwa zmęczeniowego oraz zawiera stałe materiałowe, które mają prostą interpretację fizyczną, są wyznaczane za pomocą jednoosiowych testów, odnoszą się bezpośrednio do przyłożonych obciążeń i mogą odzwierciedlać anizotropię materiału.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kolenda J.: Spectral criterion for high-cycle fatigue of anisotropic metals under multiaxial random loads// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi