Spectral criterion of infinite fatigue life of machinery parts under multi-axial random loading - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Spectral criterion of infinite fatigue life of machinery parts under multi-axial random loading

Abstrakt

Przedstawiono kryterium nieograniczonej trwałości zmęczeniowej metalowych elementów poddanych wieloosiowym losowym drganiom. W celu jego wyznaczenia zastosowano hipotezę energii odkształcenia postaciowego i równanie Goodmana/Soderberga. Traktując gęstości widmowe mocy składowych naprężenia jako znane, kryterium to sformułowano w dziedzinie częstości. W przykładzie obliczeniowym rozpatrzono okresowy w sensie średniokwadratowym stan naprężenia wywołany równoczesnym działaniem obciążeń zginających i skręcających.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marine Technology Transactions. Technika Morska nr 13, strony 105 - 114,
ISSN: 1230-2341
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kolenda J.: Spectral criterion of infinite fatigue life of machinery parts under multi-axial random loading// Marine Technology Transactions. Technika Morska. -Vol. 13., (2003), s.105-114
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi