High-cycle fatique criterion for anisotropic metals under multiaxial constant and periodic loads - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

High-cycle fatique criterion for anisotropic metals under multiaxial constant and periodic loads

Abstrakt

Przedmiotem rozważań jest okresowe naprężenie, którego kartezjańskie składowe są dane w postaci szeregów Fouriera. Dla uwzględnienia wpływu składowych stałych zastosowano zmodyfikowaną formułę Soderberga. Zdefiniowano naprężenie równoważne o synchronicznych składowych i sformułowano kryterium ograniczonej trwałości zmęczeniowej. Kryterium to obejmuje warunki wytrzymałości statycznej i bezpieczeństwa zmęczeniowego z zakresie wysokocyklowym oraz zawiera stałe materiałowe, które mają prostą interpretację fizyczną, są wyznaczane w jednoosiowych próbach, odnoszą się bezpośrednio do przyłożonych obciążeń i mogą odzwierciedlać anizotropię materiału.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kolenda J.: High-cycle fatique criterion for anisotropic metals under multiaxial constant and periodic loads// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi