An approach to fatigue assessment of metals under biharmonic loading. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

An approach to fatigue assessment of metals under biharmonic loading.

Abstrakt

Rozpatrywane są kryteria nieograniczonej i ograniczonej trwałości zmęczeniowej metalicznych elementów poddanych biharmonicznemu naprężeniu, którego jedna składowa ma niską częstość. Założono, że składowa ta może być traktowana jako wolno zmieniające się w czasie naprężenie średnie. Kryteria zmęczeniowe sformułowano za pomocą równań Goodmana i Soderberga. Dyskutowane są wyniki przykładowych obliczeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Kolenda J.: An approach to fatigue assessment of metals under biharmonic loading.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi