Janusz Kolenda - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 15

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2005
 • High-cycle fatique criterion for anisotropic metals under multiaxial constant and periodic loads
  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedmiotem rozważań jest okresowe naprężenie, którego kartezjańskie składowe są dane w postaci szeregów Fouriera. Dla uwzględnienia wpływu składowych stałych zastosowano zmodyfikowaną formułę Soderberga. Zdefiniowano naprężenie równoważne o synchronicznych składowych i sformułowano kryterium ograniczonej trwałości zmęczeniowej. Kryterium to obejmuje warunki wytrzymałości statycznej i bezpieczeństwa zmęczeniowego z zakresie wysokocyklowym...

 • Spectral criterion for high-cycle fatigue of anisotropic metals under multiaxial random loads
  Publikacja

  - Rok 2005

  Praca dotyczy oceny ograniczonej trwałości zmęczeniowej metali ciągliwych, poddanych wieloosiowym obciążeniom statycznym i dynamicznym. Zakłada się, że kartezjańskie składowe tensora naprężenia są sumą losowych wartości średnich o znanych drugich momentach statystycznych i stacjonarnych procesów stochastycznych o znanych gęstościach widmowych mocy. Przyjmując, że procesy te są stacjonarnie skorelowane, różniczkowalne w sensie średnio-kwadratowym...

Rok 2004
 • An approach to fatigue assessment of metals under biharmonic loading.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozpatrywane są kryteria nieograniczonej i ograniczonej trwałości zmęczeniowej metalicznych elementów poddanych biharmonicznemu naprężeniu, którego jedna składowa ma niską częstość. Założono, że składowa ta może być traktowana jako wolno zmieniające się w czasie naprężenie średnie. Kryteria zmęczeniowe sformułowano za pomocą równań Goodmana i Soderberga. Dyskutowane są wyniki przykładowych obliczeń.

 • Biharmonic reduced stress.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozpatrywane jest wieloosiowe naprężenie o biharmonicznych składowych. Aproksymuje ono m.in. naprężenie w rufowej części kadłuba statku przy regularnym falowaniu morskim. Celem pracy jest zamodelowanie tego naprężenia jednoosiowym naprężeniem zredukowanym. Dla uniknięcia zniekształcenia widma naprężenia wyznaczono biharmoniczne naprężenie zredukowane. W tym celu wykorzystano hipotezę uśrednionej energii odkształcenia postaciowego.

 • Fatigue criterial parameters of variable amplitude stress.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono oryginalne kryterialne parametry zmęczeniowe naprężenia o zmiennej amplitudzie. Dla ich wyznaczenia założono, że wydatkowana w procesie zmęczenia energia jest proporcjonalna do energii sprężystego odkształcenia postaciowego. Jeżeli przyrost zniszczenia spowodowanego przez nj cykli naprężenia o stałej amplitudzie aj jest odniesiony do energii sprężystego odkształcenia postaciowego przekazanej jednostkowej objętości...

 • Fatigue ''safe-life'' criterion for metal elements under multiaxial constant and periodic loads.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozpatrywane jest okresowe naprężenie którego kartezjańskie składowe są zadane w postaci szeregów Fouriera. Dla uwzględnienia naprężenia średniego wykorzystano uogólnioną formułę Soderberga dla materiałów ciągliwych. Zdefiniowano naprężenie równoważne o synchronicznych składowych i sformułowano kryterium zmęczenia, które obejmuje warunki zarówno wytrzymałości statycznej jak i bezpieczeństwa zmęczeniowego. Kryterium to zawiera stałe...

 • Fatigue ''safe-life'' criterion for metal elements under multiaxial static and dynamic random loads.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozpatrywane jest stacjonarne naprężenie, którego kartezjańskie składowe są zadane w postaci sumy losowej wartości średniej i procesu stochastycznego o znanych charakterystykach probabilistycznych. Dla uwzględnienia naprężenia średniego wykorzystano uogólnioną formułę Soderberga dla materiałów ciągliwych. Zdefiniowano naprężenie równoważne o okresowych (w sensie średniokwadratowym) składowych i sformułowano kryterium zmęczenia,...

 • On fatigue safety of metallic elements under static and dynamic loads.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Głównym celem monografii było wyznaczenie współczynników bezpieczeństwa i kryteriów projektowych z uwzględnieniem wpływu obciążeń statycznych oraz naprężeń średnich i resztowych na wytrzymałość zmęczeniową przy obciążeniach okresowych i/lub stochastycznych. Uzyskano to za pomocą wyznaczonych naprężeń równoważnych i równania Soderberga. Otrzymano kryteria w postaci zamkniętej i zgodnej z wzorem Milesa na trwałość zmęczeniową oraz...

 • Spectral criterion for high-cycle fatigue of metals under multiaxial static and stochastic loading.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Praca dotyczy oceny zmęczenia metali ciągliwych w złożonych stanach wieloosiowych obciążeń statycznych i dynamicznych, przy założeniu, że składowe naprężenia są stacjonarnymi procesami stochastycznymi, które są stacjonarnie skorelowane i różniczkowalne w sensie średniokwadratowym. Przyjmując, że wartości średnie i gęstości widmowe mocy tych procesów są znane, sformułowano kryterium ograniczonej trwałości zmęczeniowej w dziedzinie...

Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 152 razy