Spectral criterion for high-cycle fatigue of metals under multiaxial random loading - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Spectral criterion for high-cycle fatigue of metals under multiaxial random loading

Abstrakt

Przedstawiono kryterium projektowe elementów z metali ciągliwych, poddanych w zakresie wytrzymałości zmęczeniowej wysokocyklowej wieloosiowemu naprężeniu o zerowej wartości średniej. Jest ono oparte na równaniu krzywej W”hleradla symetrycznego rozciągania-ściskania i gęstościach widmowych mocy składowych naprężenia. W tym celu wyznaczono równoważne naprężenie w dziedzinie częstości przy założeniu, że składowe rzeczywistego naprężenia są procesami stacjonarnymi, stacjonarnie skorelowanymi i różniczkowalnymi w sensie średniokwadratowym. Zastosowano hipotezę energii odkształcenia postaciowego i teorię systemów transformacji energii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marine Technology Transactions. Technika Morska nr 13, strony 115 - 125,
ISSN: 1230-2341
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kolenda J.: Spectral criterion for high-cycle fatigue of metals under multiaxial random loading// Marine Technology Transactions. Technika Morska. -Vol. 13., (2003), s.115-125
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi