Application of the theory of energy transformation systems to fatigue assessment of steel elements under multiaxial periodic loading - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of the theory of energy transformation systems to fatigue assessment of steel elements under multiaxial periodic loading

Abstrakt

Praca dotyczy symulacji odporności zmęczeniowej elementów stalowych poddanych wieloosiowym obciążeniom okresowym w zakresie wysokocyklowym. W tym celu zdefiniowano jednoosiowe naprężenie sinusoidalne, równoważne w sensie trwałości zmęczeniowej materiału naprężeniu aktualnemu gdy każda jego kartezjańska składowa jest dana w postaci szeregu Fouriera. Warunki równoważności wynikają z teorii systemów transformacji energii i wiążą się z energią dysypowaną wewnątrz i na zewnątrz elementu poprzez uśrednioną energię odkształcenia postaciowego i model materiału Kelvina-Voigta. Uniknięto przy tym zliczania cykli i stosowania hipotezy kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych. Wynik przykładowych obliczeń jest zgodny z formułą Parsevala na średniokwadratową wartość mocy sygnałów okresowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marine Technology Transactions. Technika Morska nr 12, strony 113 - 122,
ISSN: 1230-2341
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kolenda J.: Application of the theory of energy transformation systems to fatigue assessment of steel elements under multiaxial periodic loading// MARINE TECHNOLOGY TRANSACTIONS. -Vol. 12., (2002), s.113-122
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi