Spectral criterion of infinite fatigue life of beams under combined random loads - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Spectral criterion of infinite fatigue life of beams under combined random loads

Abstrakt

Rozpatrywana jest trwałość zmęczeniowa belek poddanych zmiennym obciążeniom osiowym, giętnym i skrętnym o znanych gęstościach widmowych mocy i zerowych wartościach średnich. Założono, że materiał posiada granicę zmęczenia i jest zgodny z modelem Kelvina-Voigta, oraz że składowe naprężenia są stacjonarne, stacjonarnie skorelowane i różniczkowalne w sensie średniokwadratowym. Zdefiniowano naprężenie równoważne i sformułowano kryterium nieograniczonej trwałości zmęczeniowej. W tym celu zastosowano hipotezę energii odkształcenia postaciowego i teorię systemów transformacji energii.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 0 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Maritime Research nr 9, strony 3 - 7,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kolenda J.: Spectral criterion of infinite fatigue life of beams under combined random loads// Polish Maritime Research. -Vol. 9., iss. 2(32) (2002), s.3-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi