Katedra Geodezji - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Geodezji

Zespoły Badawcze

  • Katedra Geodezji

    Katedra Geodezji realizuje zadania związane z geodezją i kartografią, a przede wszystkim w zakresie geodezji inżynieryjnej, fotogrametrii, teledetekcji, gospodarki nieruchomościami, systemów informacji przestrzennej oraz nawigacji i pomiarów GPS. W ramach Katedry Geodezji funkcjonują Zespoły Dydaktyczne związane z przedmiotami i szkoleniami oraz Zespoły Badawczo-Rozwojowe prowadzące prace naukowe i realizacje techniczne we współpracy...

Aparatura Badawcza

brak danych