Zygmunt Kurałowicz - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Kapituła Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita.

  Pełnione 2018-07-06 na stanowisku: Członek Kapituły

 • Międzynarodowy Komitet Mech. Gr. i Fundamentowania

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2013-03-08 - 2013-03-08 na stanowisku: członek

 • Okregowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

  Pełnione 2013-03-08 - 2013-03-08 na stanowisku: Przewodniczący

 • Polski Komitet Geotechniki

  Pełnione 2013-03-08 - 2013-03-08 na stanowisku: członek

 • SITWiM NOT

  Pełnione 2013-03-08 - 2013-03-08 na stanowisku: członek

 • Sekcja Geodezji Inżynieryjnej przy PAN

  Pełnione 2013-03-08 - 2013-03-08 na stanowisku: członek

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Polska Komisja Akredytacyjna

  Polska

  Ekspert kierunku "budownictwo"

wyświetlono 1753 razy