Nauka i Szkolnictwo Wyższe - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Nauka i Szkolnictwo Wyższe

ISSN:

1231-0298

Publisher:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 5 Journal not listed on ministry scored journal list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 5 Journal not listed on ministry scored journal list 2024
2023 5 Not listed on the ministry scored journals list 2023
2022 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2021 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2018 6 B
2017 6 B
2016 6 B
2015 6 B
2014 4 B
2013 4 B
2012 7 B
2011 7 B
2010 9 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY-NC-ND 4.0
License
Creative Commons: BY-NC-ND 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/about open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/about open in new tab
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - with restrictions
Submitted Version Help
no
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Self-archiving places
Non-Commercial Services
Repository for Scientific Papers
Institutional Repository
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Must link to journal homepage with DOI.
The Authors retain copyright to their work.

Filters

total: 12

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2018
Year 2012
Year 2006
 • Metoda DEA pomiaru efektywności działalności szkół wyższych
  Publication

  Celem artykułu jest przedstawienie oceny problematyki efektywności funkcjonowania instytucji edukacyjnych. Jednym ze skutecznych rozwiązań w tym zakresie jest Data Envelopment Analysis (DEA). Przedstawiono przykłady jej wykorzystania do pomiaru efektywności procesów tworzenia i udostępniania wiedzy.

  Full text available to download

 • Uniwersytet: tradycyjny-przedsiębiorczy-oparty na wiedzy
  Publication

  Celem artykułu jest przedstawienie transformacji uniwersytetów od modelu klasycznego, przez uniwersytet przedsiębiorczy, do uniwersytetu - organizacji podporządkowanej wiedzy. Pierwsza część zawiera rys historyczny, który jest, zdaniem Autora, bardzo istotny, gdyż pozwala uzmysłowić sobie złożoność czynników mających wpływ na kierunki ewolucji współczesnych uczelni. W drugiej części, odnoszącej się do przyszłości uniwersytetu,...

  Full text available to download

Year 2005
Year 2003
Year 2002
 • Modele jakości usług a zarządzanie szkołą wyższą
  Publication

  Potrzeba zarządzania jakością w szkołach wyższych jest rezultatem gwałtownego wzrostu ilościowego instytucji akademickich, niewystarczającego finansowania szkolnictwa wyższego, trendów demograficznych oraz rosnącej konkurencji na rynku usług edukacyjnych. Do oceny jakości usług świadczonych przez uczelnie Autorzy proponują wykorzystanie dobrze znanego w biznesie modelu jakości usług Servqual. Wskazują zarówno korzyści, jak i trudności...

  Full text available to download

 • Uniwersytet - świątynia wiedzy czy sprawnie działająca organizacja
  Publication

  W artykule wskazano przykłady szkół wyższych, w których postawiono na przedsiębiorczość, osiągając sukces, tj. zmniejszając udział środków publicznych w budżecie. Zdaniem autora podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu przez uczelnię stanie się budowanie bazy informacyjnej koniecznej do konkurowania o wyobrażenie o przyszłości sektora szkolnictwa wyższego. Celem uczelni powinien być aktywny udział w grze konkurencyjnej, a nie...

  Full text available to download

seen 991 times