Handel Polski z Kazachstanem, Kirgistanem Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem w dobie przynależności do Unii Europejskiej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Handel Polski z Kazachstanem, Kirgistanem Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem w dobie przynależności do Unii Europejskiej

Abstract

W artykule ukazano podstawy prawne wymiany handlowej pomiędzy Polską oraz pięcioma państwami Azji Centralnej, określono wartość importu i eksportu, wyliczono bilans handlowy w latach 2003-2016. Polska importuje z pięciu państw Azji Centralnej głównie surowce mineralne, eksportuje artykuły gotowe różnego typu. Bilans wymiany handlowej w latach 2003-2016 z Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem był dla Polski dodatni. Przyszłe kierunki wymiany handlowej wskazują na jej rozwój w kolejnych latach.

Full text

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Partnerzy, rywale: współpraca i rywalizacja państw azjatyckich strony 50 - 69
Language:
Polish
Publication year:
2018
Bibliographic description:
Gomółka K.: Handel Polski z Kazachstanem, Kirgistanem Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem w dobie przynależności do Unii Europejskiej// Partnerzy, rywale: współpraca i rywalizacja państw azjatyckich/ ed. Sylwester Gardocki Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, s.50-69
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 82 times

Recommended for you

Meta Tags