Non-Linear Control of Electrical Machines Using Non-Linear Feedback - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Non-Linear Control of Electrical Machines Using Non-Linear Feedback

Abstract

Przedstawiono zasady nieliniowego sterowania oraz zastosowanie nielinowego sprzężenia zwrotnego do maszyn elektrycznych. Opisano nieliniowe sterowanie obcowzbudnym silnikiem prądu stałego. Zaprezentowano multiskalarne modele maszyn prądu przemiennego. Maszynę indukcyjną zamodelowano z wykorzystaniem strumienia wirnika oraz z wykorzystaniem strumienia stojana. MMultiskalarne modele maszyny indukcyjnej wykorzystano do nieliniowego sterowania odsprzęgającego. Zaprezentowano multiskalrny model maszyndwustronnie zasilanej.Przedstawiono nieliniowe sterowanie maszyną synchroniczną z magnesami trwałymi wraz z układem regulacji prędkości obrotowej. Dla układów regulacji pokazano modele w programie MATLAB/SIMULINK. Przedstawiono wyniki badań sumulacyjnych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
W; High performance control of AC drives with MATLAB/SMULINK models strony 255 - 291
Language:
English
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Krzemiński Z., Abu-Rub H.: Non-Linear Control of Electrical Machines Using Non-Linear Feedback// W; High performance control of AC drives with MATLAB/SMULINK models/ UK: Wiley, 2012, s.255-291
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 117 times

Recommended for you

Meta Tags