Nowy algorytmy działania automatyki odciążającej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Nowy algorytmy działania automatyki odciążającej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Abstract

W referacie przedstawiono nowy algorytm automatyki odciążającej oparty na elementach logiki rozmytej. Zastosowanie układu Rozmytej Adaptacyjnej Automatyki Odciążającej (RAAO) umożliwia znaczną poprawę zarówno skuteczności jak i jakości procesu odciążania. W referacie zamieszczono przykładowe wyniki badań symu-lacyjnych weryfikujących skuteczność działania zaproponowanego algorytmu. Otrzy-mane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi dla obecnie stosowanego układu au-tomatyki SCO.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach dostępnych w wersji elektronicznej [także online]
Language:
Polish
Publication year:
2004
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times

Recommended for you

Meta Tags