Polski rynek pracy na tle wybranych rynków Unii Europejskiej - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Polski rynek pracy na tle wybranych rynków Unii Europejskiej

Abstract

Polityce wobec europejjskiego rynku pracy poświęcono w prawie wspólnotowym wiele miejsca, co wynikało z przeobrażeń uregulowań prawnych i dostosowywania ich do zmieniających się warunków kształtujących się na wewnętrznym rynku pracy. Polskie przepisy regulujące rynek pracy rowniez uległy licznym zmianom, co wynikało z ewaluacji rynku pracy i integracji naszego kraju ze strukturami UE. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian, jakie wystąpiły na polskim rynku pracy w okresie członkostwa naszego kraju w strukturach UE. Pogłębienie badań stanowi analiza porównawcza polskiego rynku pracy na tle wybranych unijnych rynków pracy.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskie. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy strony 75 - 85
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Gawrycka M.: Polski rynek pracy na tle wybranych rynków Unii Europejskiej// Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskie. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy/ ed. ed. Dorota Kotlorz Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2010, s.75-85
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 92 times

Recommended for you

Meta Tags