Polski rynek pracy na tle wybranych rynków Unii Europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polski rynek pracy na tle wybranych rynków Unii Europejskiej

Abstrakt

Polityce wobec europejjskiego rynku pracy poświęcono w prawie wspólnotowym wiele miejsca, co wynikało z przeobrażeń uregulowań prawnych i dostosowywania ich do zmieniających się warunków kształtujących się na wewnętrznym rynku pracy. Polskie przepisy regulujące rynek pracy rowniez uległy licznym zmianom, co wynikało z ewaluacji rynku pracy i integracji naszego kraju ze strukturami UE. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian, jakie wystąpiły na polskim rynku pracy w okresie członkostwa naszego kraju w strukturach UE. Pogłębienie badań stanowi analiza porównawcza polskiego rynku pracy na tle wybranych unijnych rynków pracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskie. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy strony 75 - 85
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M.: Polski rynek pracy na tle wybranych rynków Unii Europejskiej// Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskie. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy/ ed. ed. Dorota Kotlorz Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2010, s.75-85
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi