Preparation of environmental samples for gas chromatographic determination of selected organic pollutants - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Preparation of environmental samples for gas chromatographic determination of selected organic pollutants

Abstract

Opisano różne metody izolacji i wzbogacania zanieczyszczeń organicznych z ciekłych, gazowych i stałych próbek środowiskowych. Opisano konstrukcję i testowanie nowych systemów do przygotowania próbek oraz ich zastosowanie w połączeniu z chromatografią gazową do oznaczania zanieczyszczeń organicznych w póbkach rzeczywistych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Annals of West University of Timisoara Series of Chemistry no. 11, pages 151 - 164,
ISSN: 1224-9513
Language:
English
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Zygmunt B.: Preparation of environmental samples for gas chromatographic determination of selected organic pollutants// Annals of West University of Timisoara Series of Chemistry. -Vol. 11., nr. 2 (2002), s.151-164
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 54 times

Recommended for you

Meta Tags