Recycling Gdańsk´s an urban spaces: the proceses supporting the identity of the city - Publication - MOST Wiedzy

Search

Recycling Gdańsk´s an urban spaces: the proceses supporting the identity of the city

Abstract

Przeobrażenia epoki postindustrialnej przybliżają wyobrażenie miasta inten- sywnego i zróżnicowanego. Istnieje potrzeba dostosowania istniejącej struk- tury miasta na nowych oczekiwań, poprzez uwypuklenie narracji już zapisanych w strukturze miasta, między innymi w nie docenianych obecnie układach wod- nych. Wskazano także na potencjał przetwarzania przestrzeni miasta związany z prawidłowym skonfigurowaniem przestrzennym samego obiektu architektury. Budynki tak projektowane stają się generatorami przemian urbanistycznych, które coraz częściej realizowane są w skali architektonicznej.

Cite as

Author (1)

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
W: Consumption and the post-industrial city. Band 1 strony 261 - 271
Language:
English
Publication year:
2003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times

Recommended for you

Meta Tags