Zespół Fizyki Ciała Stałego - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski

Wojciech Sadowski

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr hab. inż. Ryszard Jan Barczyński

Ryszard Jan Barczyński

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Beata Bochentyn

Beata Bochentyn

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Jacek Dziedzic

Jacek Dziedzic

dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Maria Gazda

Maria Gazda

prof. dr hab. inż.
Photo of mgr inż. Paweł Gdaniec

Paweł Gdaniec

mgr inż.
Photo of dr hab. inż. Jakub Karczewski

Jakub Karczewski

dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk

Tomasz Klimczuk

prof. dr hab. inż.
Photo of dr inż. Kamil Kolincio

Kamil Kolincio

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Barbara Kościelska

Barbara Kościelska

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Piotr Kupracz

Piotr Kupracz

dr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz

Bogusław Kusz

prof. dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Leszek Piotrowski

Leszek Piotrowski

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Anna Rybicka

Anna Rybicka

dr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki

Jarosław Rybicki

prof. dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Kamila Sadowska

Kamila Sadowska

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Zbigniew Usarek

Zbigniew Usarek

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Agnieszka Witkowska

Agnieszka Witkowska

dr hab. inż.

Research topics

Tematyka badawcza Katedry Fizyki Ciała Stałego obejmuje wytwarzanie i badanie materiałów dla energetyki (m.in. nanostruktury, sensory) o innowacyjnych właściwościach fizyko-chemicznych, tj:
 • kryształy, polikryształy, ceramika, szkło
 • materiały objętościowe, cienkie warstwy, nanomateriały
 • materiały metaliczne, półprzewodnikowe, nadprzewodnikowe, izolatory
Tematyka badawcza obejmuje również badania symulacyjne i obliczeniowe w inżynierii materiałowej. Obszary przemysłowe które mogą być zainteresowane współpracą z Katedrą to:
 • sektor nowych materiałów, sektor energetyczny, sektor elektroniki i optoelektroniki

Oferta usługowa

 • wytwarzanie materiałów w formie ceramik, kryształów, cienkich warstw, szkieł, materiałów kompozytowych, nanostruktur
 • badanie właściwości elektrycznych, magnetycznych, optycznych, cieplnych materiałów w różnych postaciach
 • badania struktury materiałów za pomocą dyfrakcji rentgenografii XRD
 • badania powierzchni materiałów pod względem topografii, własności mechanicznych i elektrycznych za pomocą zaawansowanych, wysokorozdzielczych metod mikroskopowych SEM, AFM, STM, mikroskopii konfokalnej
 • pomiar naprężeń w konstrukcjach stalowych ferrytycznych
 • pomiar stanu technicznego rurociągów oraz detekcja ich nieciągłości
 • ocena degradacji stali
 • badanie w warunkach laboratoryjnych właściwości magnetycznych materiałów konstrukcyjnych oraz rozkładu naprężeń wewnętrznych
 • symulacje komputerowe i modelowanie procesów wytwarzania materiałów na poziomie nanorozmiarowym

Oferta badawcza

 • tlenkowe ogniwa paliwowe wykorzystujące biogaz jako źródło ekologicznej energii elektrycznej i cieplnej
 • materiały ceramiczne dla czujników gazów
 • materiały nadprzewodzące i nadprzewodnikowe elementy funkcjonalne dla energetyki
 • zastosowanie metod mikroskopii AFM i STM do badań nanotopografi, morfologii oraz uporządkowania w szkłach, warstwach żelowych i strukturach granulastych
 • symulacje dynamiczno-molekularne struktury układów nieuporządkowanych
 • wzmacnianie luminescencji w szkło-ceramikach zawierających nanostruktury, platformy plazmoniczne na bazie metali do zastosowań w diodach LED i strukturach fotowoltaicznych
 • modelowanie widm EXAFS i wyznaczanie struktury jednorodnych i niejednorodnych wieloskładnikowych układów nieuporządkowanych
 • symulacje nanomechanicznych właściwości metali metodą nierównowagowej dynamiki molekularnej
 • badania mieszanego elektronowo-jonowego przewodnictwa w szkłach tlenkowych
 • metody spektroskopii impedancyjne w badaniu efektów nieliniowych w szkłach
 • ocena jakości stali transformatorowych

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 860 times