Search results for: firmy rodzinne - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: firmy rodzinne

Filters

total: 6
filtered: 5

clear all filters


Chosen catalog filters

 • Category

 • Year

 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Search results for: firmy rodzinne

 • Rola firm rodzinnych w kształtowaniu postaw preprzedsiębiorczych.

  Niniejsze opracowanie jest poświęcone problematyce rozwoju postaw preprzedsiębiorczych w kontekście funkcjonowania firm rodzinnych. Domena biznesu rodzinnego jest obszarem mało zbadanym w odniesieniu do polskich realiów. W przypadku Polski, jak i innych krajów, które przeszły proces transformacji z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, uwarunkowania dotyczące przedsiębiorczości rodzinnej mają specyficzny charakter....

  Full text available to download

 • Nie czas na emeryturę: Rola starszych przedsiębiorców w firmach rodzinnych

  Publication

  - Year 2014

  W miarę starzenia się społeczeństw zmieniać się będzie ich demograficzna struktura. Zmiany te będą obejmować wszystkie grupy społeczne, w tym także przedsiębiorców. Rosnąć będzie rola tzw. szarych przedsiębiorców, czyli przedsiębiorców w podeszłym wieku. W krajach mających za sobą transformację do systemu gospodarki rynkowej ten trend będzie jeszcze silniejszy ze względu na specyfikę demografii firm krajowych. Rosnąca liczba szarych...

 • Tożsamość przedsiębiorcza a stereotypy płci w firmach rodzinnych

  Publication

  - Year 2019

  This article analyses various aspects of women’s experiences in overcoming gender stereotypes that they encounter in family businesses. Historically, entrepreneurship was regarded as a male domain in the literature and entrepreneurs have traditionally been described with typical and stereotypical masculine features. When woman engages in economic activities, she must face the potential incoherence...

  Full text to download in external service

 • Family business as a breeding ground for nascent entrepreneurs. An insight into transition economy: the case of Poland

  Publication

  - Year 2010

  Artykuł przedstawia analizę zagadnienia zdolności firm rodzinnych do generowania postaw preprzedsiębiorczych na przykładzie Polski jako kraju o gospodarce transformującej się od centralnie sterowanej do rynkowej. Część empiryczna oparta jest wynikach pilotażowych badań przeprowadzonych na studentach pierwszego roku WZiE PG, które to wyniki posłużyły do stworzenia wstępnej wersji modelu opisującego determinanty procesu generowania...

 • O MNIEJ LUB BARDZIEJ SŁODKIM CUKRZE, CZYLI KILKA UWAG O ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ FIRM RODZINNYCH I PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

  W artykule, przyjmując za punkt wyjścia teorię interesariuszy Freemana, autorki podjęły się refleksji na temat specyfiki odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwa społeczne, uznawane są powszechnie za ucieleśnienie pełnej, wręcz doskonałej formy odpowiedzialności społecznej. Z kolei przedsiębiorstwa rodzinne, charakteryzują się szczególną paletą interesariuszy oraz specyficznymi...

  Full text available to download