Anna Witkowska - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Katedra Automatyki

  Mikroprocesorowe urządzenia pomiarowo-rejestrujące i systemy monitorowania wykorzystujące technologie sieciowe, systemy sterowania urządzeniami i procesami technologicznymi. Systemy sterowania w obiektach energetyki odnawialnej, skupionych i rozproszonych. Modelowanie i symulacja obiektów dynamicznych, procesów oraz systemów sterowania i kontroli; projektowanie interfejsów operatorskich. Systemy elektroenergetyczne i automatyki...

 • Zespół Automatyki Okrętowej i Metod Sztucznej Inteligencji

  1. Ewolucyjne metody planowania ścieżek przejść w środowisku niestacjonarnym; 2. Sterowanie autonomicznymi pojazdami nawodnymi; 3. Metody sterowania obiektami morskimi; 4. Projektowanie nieliniowych układów regulacji oraz automatyzacji systemu elektroenergetycznego statku.

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR

  Pełnione 2018-05-07 na stanowisku: Cz łonek

 • Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności

  Pełnione 2016-07-28 na stanowisku: członek

 • Towarzystwo Konsultantów Polskich, Oddział Gdańsk

  Pełnione 2018-05-07 na stanowisku: członek

wyświetlono 281 razy