Beata Basińska - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Psycholożka pracy i organizacji. Jej główne zainteresowania to psychologia zdrowia w pracy (dobrostan i emocje) i pozytywne zachowania organizacyjne. Jest aktywną członkinią the European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP), European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), European Health Psychology Society (EHPS) i sekcji psychologii zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).

wyświetlono 1718 razy