Jan Suchorzewski - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr inż. Jan Suchorzewski

dr inż. Jan Suchorzewski

Biogram

mgr inż. Jan Suchorzewski, urodzony 13.03.1990 w Gdańsku, ukończył studia na kierunku Budownictwo w specjalności Konstrukcje Budowlana i Inżynierskie na Politechnice Gdańskiej w 2014 roku, jednocześnie rozpoczął pracę na PG w charakterze doktoranta przy realizacji grantu NCN "Analiza sprzężonego deterministyczno-statystycznego efektu skali w materiałach kruchych" podejmując wykonanie badań wytrzymałości na ścinanie belek żelbetowych oraz temat obliczeń betonu z uwzględnieniem jego mikrosruktury za pomocą metody elementów dyskretnych pod naukową opieką Profesora Jacka Tejchmana. W 2017 roku został  zastrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Budownictwa i Inżynierii Materiałowej. Od 2015 roku pełni funkcję radnego dzielnicy Gdynia Śródmieście.

wyświetlono 496 razy