Jarosław Przewłócki - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prace doktorskie

wypromowane prace doktorskie

"Analiza wybranych zagadnień fundamentowania obiektów zabytkowych."  Ilona Dardzińska
"Problemy architektoniczne i konstrukcyjne rehabilitacji elementów drewnianych w aspekcie modernizacji budynków mieszkalnych."  Stefan Niewitecki
"Problemy architektoniczne bazy na Marsie jako habitatu w ekstremalnych warunkach. "  Joanna Kozicka

otwarte przewody doktorskie

"Wielokryterialna ocena metod naprawy elementów konstrukcyjnych zabytków na przykładzie historycznych obiektów Gdańska"  mgr. inż. arch. Piotr Chudoba

 

wyświetlono 559 razy