Jerzy Kaczorek - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Augmenting digital documents with negotiation capability

  Active digital documents are not only capable of performing various operations using their internal functionality and external services, accessible in the environment in which they operate, but can also migrate on their own over a network of mobile devices that provide dynamically changing execution contexts. They may imply conflicts between preferences of the active document and the device the former wishes to execute on. In the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • A simple model for automated negotiations over collaboration agreements in ebXML

  Poważnym ograniczeniem w upowszechnianiu standardu ebXML(elektronicznego obiegu dokumentów)jest możliwość występowania konfliktu pomiędzy partnerami transakcji. W artykule zaproponowano prosty mechanizm umożliwiający rozstrzyganie takich konfliktów w drodze automatycznie realizowanych negocjacji, którego wdrożenie pozwoli znacznie rozszerzyć zakres stosowania standardu ebXML.

 • Document Agents with the Intelligent Negotiations Capability

  The paper focus is on augmenting proactive document-agents with built -in intelligence to enable them to recognize execution context provided by devices visited durning the business process, and to reach collaboration agreement despite of their conflicting requirements. We propose a solution based on neural networks to improve simple multi-issue negotiation between the document and the device, practically with no excessive cost...

wyświetlono 260 razy