A simple model for automated negotiations over collaboration agreements in ebXML - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A simple model for automated negotiations over collaboration agreements in ebXML

Abstrakt

Poważnym ograniczeniem w upowszechnianiu standardu ebXML(elektronicznego obiegu dokumentów)jest możliwość występowania konfliktu pomiędzy partnerami transakcji. W artykule zaproponowano prosty mechanizm umożliwiający rozstrzyganie takich konfliktów w drodze automatycznie realizowanych negocjacji, którego wdrożenie pozwoli znacznie rozszerzyć zakres stosowania standardu ebXML.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Archiwalna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
CES 13th IEEE Conference on Commerce and Enterprise Computing, Luxembourg September 5-7, 2011 strony 167 - 172
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kaczorek J., Wiszniewski B.: A simple model for automated negotiations over collaboration agreements in ebXML// CES 13th IEEE Conference on Commerce and Enterprise Computing, Luxembourg September 5-7, 2011/ : IEEE Conference on Commerce and Enterprise Computing, 2011, s.167-172
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi