Jerzy Wtorek - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Zespół Inżynierii Biomedycznej

  Inżynieria biomedyczna stanowi nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy zlokalizowaną na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według opinii WHO (World Health Organization) można ją zaliczyć do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Rosnące znaczenie kształcenia w zakresie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ wynika z faktu, że specjaliści tej dyscypliny są potrzebni...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Polska Akademia Nauk im. Macieja Nałęcza

  Pełnione 2015-01-01 - 2018-12-31 na stanowisku: członek Rady Naukowej Instytutu

 • Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

  na stanowisku: członek

 • Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej Oddział Gdański

  Pełnione 2005-10-11 na stanowisku: Przewodniczący

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Zespół Specjalistyczny do spraw oceny ofert w ramach programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce"

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Ocena propozycji rozwiązań systemowych, technologicznych i technicznych proponowanych do wykorzystania w sztucznym sercu

wyświetlono 2618 razy