Joanna Wolszczak-Derlacz - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Kierownik zespołu)

 • Zespół Katedry Nauk Ekonomicznych

  Katedra posiada wieloletnią tradycję i bogaty dorobek naukowy, m. in. w zakresie badań dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego, dobrobytu i ubóstwa, zastosowania metod deterministycznych, ekonometrycznych i statystycznych w badaniach makro- i mikroekonomicznych.

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Zespół Katedry Nauk Ekonomicznych

  Katedra posiada wieloletnią tradycję i bogaty dorobek naukowy, m. in. w zakresie badań dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego, dobrobytu i ubóstwa, zastosowania metod deterministycznych, ekonometrycznych i statystycznych w badaniach makro- i mikroekonomicznych.

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • European Trade Study Group

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2008-09-11 na stanowisku: członek

 • Marie Curie Alumni Association

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2014-03-12 na stanowisku: członek

 • Max Weber Alumni Association

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2008-08-01 na stanowisku: członek

 • Society for the Study of Emerging Markets

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2013-01-01 na stanowisku: członek

Członkostwo w sieciach naukowych

 • NEWPEN – An Agenda for a New Public Enterprise, European Network

  ekonomia

  Skład: Europejski Bank Inwestycyjny

wyświetlono 899 razy