Julien Guthmuller - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Zespół Katedry Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej

  Prace naukowe prowadzone w Katedrze dotyczą współczesnych zagadnień fizyki teoretycznej i informatyki kwantowej. W ramach współpracy międzynarodowej stworzony został w Katedrze program komputerowy umożliwiający obliczanie relatywistycznych przejść w atomach i jonach. Jego celem jest dostarczenie danych atomowych potrzebnych do interpretacji pomiarów plazmy astrofizycznej i laboratoryjnej. Dane atomowe obejmują nie tylko siły oscylatorów...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Akcja COST PERSPECT-H2O Supramolecular photocatalytic water splitting

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2012-11-22 - 2016-11-22 na stanowisku: Management Committee member (Poland Representative)

 • Polskie Towarzystwo Fizyczne

  na stanowisku: członek

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Bez nazwy

  Czech Science Foundation

  Recenzja projektu postdoktorskiego

 • Komitet organizacyjny konferencji NANO-IBCT

  Politechnika Gdańska Management Committee NANO-IBCT

  Organizacja konferencji naukowej akcji COST NANO-IBCT

wyświetlono 2340 razy